• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

9_182796_4253384f18c3a5c.png

Faphero

GF  2022-09-06 18:46
(t.me/naiziweekly 我不是发资源的 不爱聊天 更不喜欢被吸血)

神作要出中文版了


none.gif

阿Y

Johren...建議不要XD
(日版課了上萬的路過

比起上一作,作畫的水準提升蠻多的

none.gif

5ec42f86

这画风不错。

89814648


bikini


9e2e41c2


79.png

kirihara

无氪金从开服玩到现在

9e2e41c2


9e2e41c2

B8F  2022-09-07 02:13
    

9e2e41c2

B9F  2022-09-07 02:13
      

9e2e41c2


none.gif

neko

Johren上氪金会被打电话说是诈骗网站哟

saber


saber


291874.jpg

黑士酱

B14F  2022-09-07 08:16
(35岁的超级大叔,这有一个~!!)
宣传在一开始,就提到抽奖、花钱......呵呵。

HMario


唧唧唧唧


9_182796_d0f66117dfc8da2.png

你们没有联网吗

B17F  2022-09-07 19:52
(tid=1135125 黄卡游换妻 t.me/+iOB_0MiTnw0wY2Y1 纯粹感谢)
引用
引用第14楼9bb83736于2022-09-07 08:16发表的  :
宣传在一开始,就提到抽奖、花钱......呵呵。


16577.jpg

菜波

正在玩 只能说一般般 美术UI啥都挺舒服的但也就这样了 最大感觉是扣扣索索 再加上JOHREN怕不是更扣 最近这JOHREN都在搞什么 瞎搞了社娘 少女交响又自己重新定义一遍 结果都一个比一个凉

a15.gif

7477b5e0

Johren啊。。得考虑下

huaizhi


none.gif

a44ff0fe

B21F  2022-09-09 15:07
(去去去)
11111111

sk2


HaruX


9_182796_d0f66117dfc8da2.png

你们没有联网吗

B24F  2022-09-09 21:02
(tid=1135125 黄卡游换妻 t.me/+iOB_0MiTnw0wY2Y1 纯粹感谢)

dcf2d475


22021.jpg

f16b72f9

哈哈,没钱是什么都不会开始的

none.gif

黄泉月露娜

B27F  2022-09-10 10:16
(我是sp)
这是dmm页游么

流浪浪人


089f3464


032e6c1b

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go